Repere biograficeLucrări publicateActivitateEmisiuni TVContact
 
Activitate : Proiecte   Cauta>>

2005 -2012

- Model cultural specific IMM-urilor romanesti in contextul managementului cunoasterii /CEEX / 91043 (membru, 2007-2010);

- Program de perfectionare teoretica si practica pentru formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii si disciplinelor tehnice /POSDRU /87/1.3/S/57054 (manager proiect, 2011-2013);

- Ressources partagees pour l'insertion professionnelle des diplomes en Europe Centrale et Orientale ( RePartI-ECO ) /AUF (Responsable sous projet 1, 2011-2013 ) ;

- Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice /POSDRU /81/3.2/S/59102 (membru , 2011-2013 ).


2003 - 2005

E-learning for Exchange and Communication in a Transnational environment - LEONARDO DA VINCI (membru)


2002 - 2003

Training of Trainers in the field of e-learning RO/2002/PL/89072/EX LEONARDO DA VINCI (membru)


2000 - 2001

Trainer’s Training to Virtual Learning Communities /99/2/07072/PI/II.1.1.a/FPC - LEONARDO DA VINCI (membru)


1999 - 2001

Development of IT based teaching materials for mechanical technicians and engineers/ RO / 98 / / 83552/ PEI / I.1.1.b / CONT - LEONARDO DA VINCI (membru)


1999 - 2002

Dezvoltarea, restructurarea şi modernizarea procesului de învăţăm?nt în Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti - CNFIS (membru)


1999 - 2001

Inception of documentation and distant learning centre for the professional formation and reconversion - LEONARDO DA VINCI (Responsabil din partea ARPE - partener)


1998 - 2000

ROMEXCO - Promotion en Roumanie du Plan de Compatibilité, (TEMPUS) IB - JEP - 13452/98/RO (Responsabil din partea UPG Ploieşti - partener)


1999 - 2002

Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti - CNFIS (Director de proiect)

Copyright © 2004-2012 Liviu Dumitraşcu