Repere biograficeLucrări publicateActivitateEmisiuni TVContact
 
Activitate : Congrese, conferinţe internaţionale   Cauta>>

2009

Catalin Popescu, Liviu Dumitrascu, Pedagocical path of training sequences for e-learning courses in web technologies area: A Case-study of Romania, IBIMA Conference, Marraakech, Marocco 9-10 November 2009


2004


B.I.D. - Business Initiative Directions, Madrid

Reprezentantul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti şi al Centrului de Transfer Tehnologic, Inovare şi Afaceri Prahova pentru primirea trofeului International Star Award for Quality, Madrid, 26-27 ianuarie, 2004

N.N. Antonescu, V.Ulamnu, L. Dumitraşcu, Distance Higher Education in Petroleum Engineering. An Educatioanl Offer, 21st ICDE World Conference - „Lifelong Learning in the Networked World”, Hong Kong, 18-21 februarie 2004


2003

L. Dumitraşcu, S. Dumitrescu, G. Moise, L. Ioniţă, Instructional software programs used in the Romanian high education system, Computer Based Learning in Science, An International Conference, Universitatea din Cipru, Departamentul Ştiinţelor Educaţiei în colaborare cu Institutul Pedagogic, Nicosia, Cipru 5-10 iulie 2003


2002

N.N. Antonescu, V. Ulmanu, L Dumitraşcu, Mise en place des technologies informatiques dans le processus d’enseignement à distance, VIIe Congres, „Culture Européenne, Pamplona - Spania”, 23-26 octombrie 2002

Copyright © 2004-2012 Liviu Dumitraşcu